Normativa

1. La Nit de Senders se celebrarà dissabte 11 de maig de 2019. L’acreditació es realitzarà a partir de les 19.00h i la sortida de la caminada serà a les 20.00h. El punt de sortida serà al Parc Joan Armengol de Tiana. L’arribada serà a l’Ermita de l’alegria, a 400 m de la sortida.

2. El recorregut és de 6 km i 300 m de desnivell. En el punt més alt del recorregut, és el Coll de Nou Pins de 420 m d’alçada.

3. La caminada és oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament, a través de la web oficial nitdesenders.tianat.cat i acollirà a persones de totes les edats, amb una edat mínima aconsellable de 6 anys. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

4. La inscripció a través de la web es podrà realitzar fins el 9 de maig, a les 15.00 h. El preu serà:
Individual Federats 5,00€
Individual no federat 6,00€
Familiar 17,00€
La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

5. Formalitzar la inscripció a la caminada dóna dret a recollir el braçalet distintiu, un obsequi, avituallament al Coll de Nou Pins, i una beguda a l’Ermita de l’Alegria, en finalitzar el recorregut.

6. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 250 inscrits. Si en finalitzar el termini  restessin places vacants, es podrà fer la inscripció in situ el dissabte, 11 de maig , de 19.15 h a 19.50 h, a les taules de recepció de la caminada, al Parc Joan Armengol.

En aquest cas, les inscripcions es pagaran en metàl·lic i els preus seran:

Individual Federats 8,00€
Individual no federat 9,50€
Familiar 22,00€

7. L’equipament obligatori que caldrà portar serà: el distintiu que lliurarà l’organització, llanterna o frontal, calçat esportiu adequat, aigua, sopar, roba d’abric i motxilla.

8. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i en grups: a partir de 50 persones, serà 1 sol grup, i cada paquet de 50 persones més, sortirà cada 5 minuts.

9. Els únics vehicles autoritzats seran els designats per l’organització.

10. Es permet participar amb animals però lligats, per la seguretat del mateix animal i de la resta de participants.

11. Qualsevol participant se’l podrà aconsellar que abandoni la marxa si mostra un estat físic deficient i si mostra un comportament antiesportiu.

12. Cada participant ha de tenir cura dels seus objectes personals i de retornar les deixalles que hagi generat.

13. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits.

14. El participant, pel fet d’inscriure’s a la NITdeSENDERS, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

15. Els participants, tret que ho comuniquin a l’organització, accedeixen a la cessió de les seves dades als organitzadors. Aquestes dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives de la mateixa NITdeSENDERS i de pròxims esdeveniments.

16. L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l’esdeveniment.

17. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Excepte els federats, que ja disposen d’aquesta assegurança. Així mateix, cada participant actua sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

18. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.

19. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

20. La caminada podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixin l’Ajuntament de Tiana i l’entitat organitzadora. En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció.

Annex 1 del reglament:

L’Ajuntament de Tiana i el Club Excursionista Tiana són els responsables del tractament de les dades personals proporcionades sota el consentiment dels inscrits i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).

Finalitats: Gestionar la inscripció a l’activitat i l’enviament (inclosa la via electrònica) de comunicacions vinculades a la NITdeSENDERS.

Cessió de dades: seran cedides a l’empresa Atlas Sport Consulting S.L, qui com a empresa que gestiona els serveis esportius, actuarà com a encarregada del tractament en nom de l’Ajuntament de Tiana, exclusivament en relació a aquest esdeveniment esportiu.

Les seves dades seran conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat o vostè ho sol·liciti, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a l’Ajuntament de Tiana email: tiana@tiana.cat i el de reclamació a www .agpd.es.

Accepto la normativa reguladora de l’activitat a la qual m’inscric que es troba en aquest mateix reglament.

JGS_52976