Normativa

 

1. La Nit de Senders se celebrarà dissabte 13 de maig de 2017. L’acreditació es realitzarà a partir de les 19.30h i la sortida de la caminada serà a les 20.30h. El punt de sortida i arribada estarà situat al poliesportiu de Tiana, al davant del Pavelló Municipal.
2. El recorregut és de 7 km i 350 m de desnivell. En el punt més alt del recorregut, en el Turó d’en Galzeran de 435 m d’alçada, .
3. La caminada és oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament, a través de la web oficial nitdesenders.tianat.cat i acollirà a persones de totes les edats, amb una edat mínima aconsellable de 6 anys. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
4. La inscripció a través de la web es podrà realitzar fins el 11 de maig, a les 12.00 h. El preu serà:
Individual Federats 5,00€
Individual no federat 6,00€
Familiar 17,00€
La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.
5. Formalitzar la inscripció a la caminada dóna dret a recollir el braçalet distintiu, un obsequi i una beguda a la Font de l’Alba en finalitzar el recorregut.
6. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 250 inscrits. Si en finalitzar el termini   restessin places vacants, es podrà fer la inscripció in situ el dissabte, 13 de maig , de 19.30 h a 20.00 h, a les taules de recepció de la caminada, al mateix pavelló poliesportiu.

En aquest cas, les inscripcions es pagaran en metàl·lic i els preus seran:

Individual Federats 8,00€
Individual no federat 9,50€
Familiar 22,00€

7. L’equipament obligatori que caldrà portar serà: el distintiu que lliurarà l’organització, llanterna o frontal, calçat esportiu adequat, aigua, sopar, roba d’abric i motxilla.

8. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i en grups: a partir de 50 persones, serà 1 sol grup, i cada paquet de 50 persones més, sortirà cada 5 minuts.

9. Els únics vehicles autoritzats seran els designats per l’organització.
10. Es permet participar amb animals però lligats, per la seguretat del mateix animal i de la resta de participants.
11. Qualsevol participant se’l podrà aconsellar que abandoni la marxa si mostra un estat físic deficient i si mostra un comportament antiesportiu.
12. Cada participant ha de tenir cura dels seus objectes personals i de retornar les deixalles que hagi generat.
13. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits.
14. El participant, pel fet d’inscriure’s a la NITdeSENDERS, autoritza expressament a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
15. Els participants, tret que ho comuniquin a l’organització, accedeixen a la cessió de les seves dades als organitzadors. Aquestes dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives de la mateixa NITdeSENDERS i de pròxims esdeveniments.
16. L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l’esdeveniment.
17. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Excepte els federats, que ja disposen d’aquesta assegurança. Així mateix, cada participant actua sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.
18. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.
19. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
20. La caminada podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixin l’Ajuntament de Tiana i l’entitat organitzadora. En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció.

JGS_52976